De hoogste vorm van gebed – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De hoogste vorm van gebed

IN MATTEÜS 5:16 ZEGT JEZUS DAT WE “OVERVLOEDIG DANKBAAR” MOETEN ZIJN. OVERVLOEDIG DANKBAAR ZIJN BETEKENT GOD VERHEERLIJKEN DOOR ALTIJD DANKBAAR TE ZIJN.

Geliefden,

Ik weet zeker dat je je leven kunt veranderen door je gedachten te veranderen. Op het moment dat je je gedachten verandert, verander je je wereld.
Als je niet in staat bent om het leven te bereiken waar je naar verlangt, begin dan dankbaar te zijn voor wat je hebt en wie je vandaag in je leven hebt.

Als je ‘s ochtends wakker wordt, dank God dan voor weer een nieuwe dag in je leven. Dank God elke avond voordat je gaat slapen voor de vredige, rustige dagen die je hebt gehad. Als je ‘s avonds gaat slapen, dank God dan voor de mogelijkheid om uit te rusten en je lichaam en geest te herstellen.

Ja, er zijn veel uitdagingen in het leven, maar er is geen toestand waarin we niet dankbaar kunnen zijn voor de goede dingen die in ons leven zijn gekomen. Dankbaarheid is een spirituele wet waardoor we onszelf openstellen om meer te ontvangen van het universum.
Er wordt gezegd dat dankbaarheid de hoogste vorm van gebed is. Het is een manier waarop we met God kunnen communiceren, omdat het een taal is die God spreekt via zijn engelen en zijn zonen en dochters.

Een houding van dankbaarheid opent ons hart voor nieuwe gedachten en gevoelens. We beginnen alles te waarderen wat we hebben ontvangen en alles wat God ons heeft gestuurd op deze reis die leven heet.

Dankbaarheid is een krachtige kracht die ons in staat stelt om te waarderen wat we in ons leven hebben en te vermijden dat we ons richten op wat we niet hebben of waarvan we vinden dat we er meer van verdienen.

Als we oefenen in dankbaarheid, zal het een manier van leven worden en het gevoel zal niet te stoppen zijn. Je begint alle liefde, geluk en overvloed om je heen te zien, vooral nu het moeilijke tijden zijn.

Echt dankbare mensen zijn in zekere zin “gezegend” omdat ze een houding van dankbaarheid hebben. Dankbaarheid is één van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22). De Bijbel zegt in Romeinen 12:8: “Laten we dankbaar zijn.” Er staat ook dat we in alle omstandigheden dankbaar moeten zijn, want dat is Gods wil voor ons (1 Tessalonicenzen 5:18).

Dankbaar zijn vernieuwt onze relatie met God, onszelf en anderen. In Matteüs 5:16 zegt Jezus dat we “overvloedig dankbaar” moeten zijn. Overvloedig dankbaar zijn betekent God verheerlijken door de hele tijd dankbaar te zijn!

We hebben zo’n geluk dat we op dit moment in de geschiedenis leven en gelukkig genoeg zijn om een overvloed aan voedsel en onderdak te hebben. We mogen nooit iets als vanzelfsprekend beschouwen, want er zijn altijd anderen die het minder goed hebben dan wij.

Ik daag je uit om je dankbaarheid vaak te uiten; schrijf elke dag alles in je leven op wat je blij, dankbaar en dankbaar maakt, totdat het een gewoonte wordt. Wees dankbaar voor alle familieleden, vrienden en kennissen.

Een positieve houding van dankbaarheid kan ons hart openen om meer geluk, liefde en zegeningen te ontvangen. Dankbaarheid opent de deur naar positieve verandering en overvloed, terwijl een ondankbaar hart de deur sluit voor zegeningen die voor iedereen beschikbaar zijn. De Bijbel zegt dat als je liefde, vrede en vreugde geeft, je liefde, vrede en vreugde terugkrijgt. Liefde, vrede en vreugde zijn gratis geschenken die iedereen kan aannemen en waarvan iedereen kan genieten.

De Bijbel vertelt ons om dankbaar te zijn voor alles en iedereen: “Verheugt u altijd, bidt zonder ophouden, dankt in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u.” (1 Tessalonicenzen 5:1). (1 Tessalonicenzen 5:16-18). We zouden elke dag dankbaar moeten zijn voor alle goede dingen die God ons stuurt als onderdeel van Zijn goddelijke plan. We moeten ook dankbaar zijn voor de uitdagingen die we tegenkomen, omdat ze ons helpen om belangrijke levenslessen te leren.

Dankbaar zijn is een manier om je relatie met God, jezelf en anderen te vernieuwen. Het is iets wat je altijd en overal kunt doen.

Dankbaarheid omvat drie basisingrediënten: waardering, erkenning en dankbaarheid. Waardering is het ontdekken van schoonheid in het dagelijks leven. Erkenning is het erkennen van onze zegeningen. Dankbaarheid is het teruggeven van dank aan de gever van deze zegeningen. Een dankbaar persoon zijn betekent vreugdevol, vredig en tevreden zijn.

Dankbaar zijn helpt je te erkennen dat je veel geschenken van God hebt gekregen. Kijk maar om je heen en zie wat Hij je heeft gegeven.
Een dankbaar hart is meer dan een gevoel. Het is een keuze. In feite is het een beslissing. Het maakt ons bewust van alles wat we hebben en wat we anderen kunnen bieden. Het helpt ons nederig, dankbaar en hoopvol te zijn.

Een dankbaar hart brengt veel geluk in ons leven en in het leven van de mensen om ons heen. Hoe meer we “dank je wel” zeggen en hoe meer we het echt menen, hoe beter onze dag zal zijn, maar nog belangrijker, hoe beter ons leven zal zijn.

Als ik nadenk over wat God allemaal voor mij heeft gedaan in mijn eigen leven, dan ben ik echt gezegend. Ik realiseer me niet altijd hoeveel kansen Hij me heeft gegeven of hoeveel mensen er alleen al dankzij Hem in mijn leven zijn. Mijn familie, mijn vrienden, mijn gezondheid en al het andere dat ik heb gekregen, heb ik aan Hem te danken. Laat me je vertellen hoezeer ik alles waardeer wat Hij dagelijks voor me heeft gedaan en nog steeds doet.

Dankbaarheid is een van de krachtigste stemmingsverbeterende middelen die we kennen. Het kan ons hele perspectief veranderen, ons gevoel van eigenwaarde verhogen en zelfs onze gezondheid verbeteren.

Onszelf trakteren op een houding van dankbaarheid is een eenvoudige manier om de emotionele bagage los te laten die ons ervan weerhoudt gelukkig, gezond en succesvol te zijn.

Als we echt waarderen wat we hebben, wordt het waardevoller voor ons en waarderen we de waarde ervan in de ogen van anderen.

Een oprechte houding van dankbaarheid gaat niet over meer vragen dan we verdienen of iets voor niets eisen. In plaats daarvan gaat het erom dat we dankbaar zijn voor alles wat we hebben. Een dankbaar hart dankt ongeacht de omstandigheden.

Als we dankbaar zijn voor wat we hebben, voelen we ons gezegend. Dankbaarheid werkt als een magneet en trekt meer geschenken en zegeningen ons leven binnen. Hoe meer dankbaarheid we uiten in ons leven, hoe groter ons gevoel van welzijn en tevredenheid.

Dankbaarheid lijkt ons nooit in de steek te laten, maar toch beschouwen we de goede dingen in het leven zo vaak als vanzelfsprekend. Neem de tijd om dankbaar te zijn voor wat je hebt en je wereld zal gevuld zijn met nog meer overvloed.

Dankbaarheid uiten naar anderen is een van de krachtigste manieren om een sfeer van harmonie en vrede te creëren in je huis of op je werkplek. Dankbare mensen zijn gelukkige mensen die leven in een staat van vreugde die besmettelijk is.

Je ontvangt niet alleen meer wanneer je dankbaarheid uitdrukt, maar het geeft de ander ook een goed gevoel over zichzelf omdat ze zo’n positieve invloed op je leven hebben gehad. Dankbaarheid uiten naar de mensen om je heen helpt om sterkere relaties, familiebanden en vriendschappen op te bouwen.

We houden zielsveel van je.
We zijn hier bij je.
Wij zijn jouw familie van licht.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven