De hemel op aarde: Eenvoudige tips voor een soepele 5D Verschuiving – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De hemel op aarde: Eenvoudige tips voor een soepele 5D Verschuiving

DE GROTE 5D VERSCHUIVING BIEDT DE MENSHEID EEN ONGEKENDE KANS OM EEN WERELD VAN VREDE, HARMONIE EN OVERVLOED VOOR IEDEREEN TE CO-CREËREN. WE ZIJN ALLEMAAL DRUPPELS IN DEZELFDE OCEAAN, UNIEKE UITDRUKKINGEN VAN DEZELFDE GODDELIJKE BRON. HOE MEER WE EENHEID OMARMEN, HOE MEER DE HEMEL ZICH OP AARDE MANIFESTEERT. HET IS NU TIJD OM LICHT EN LIEFDE TE VERSPREIDEN NAAR IEDEREEN DIE WE TEGENKOMEN!

Op één lijn leven:

Naarmate we verschuiven naar hogere dimensionale frequenties, wordt het nog belangrijker om te leven in overeenstemming met ons zielsdoel en onze intuïtie. Dit betekent dat we onze innerlijke leiding volgen in plaats van ons verstand of ego.

Als we op één lijn zitten, zijn we afgestemd op ons hogere zelf en de boodschappen die het ons voortdurend stuurt. Dit zorgt voor goddelijke timing en synchroniciteit. Als we ons geroepen voelen om geïnspireerde actie te ondernemen, zal het universum ons steunen. Maar als we dingen vanuit ons ego proberen af te dwingen, wordt de stroom onderbroken.

Op één lijn leven betekent weggaan van op angst gebaseerd denken en vertrouwen. Als we controleagenda’s loslaten, stellen we ons open om kanalen te zijn waardoor spirit door ons heen kan werken. Ons werk wordt zielsgestuurd in plaats van egogestuurd. Alles wat we doen komt voort uit onze innerlijke waarheid.

Om op één lijn te leven, moet je bewust naar binnen luisteren voordat je beslissingen neemt. Check regelmatig in met je intuïtie. Zoek naar tekens, synchroniciteiten en symboliek om te bevestigen dat je op het juiste spoor zit. Wees bereid om van koers te veranderen als je ziel je in een nieuwe richting duwt.

Als je op één lijn zit, zullen je gedachten, woorden en daden vredig en synchroon aanvoelen. Je ervaart een grotere helderheid, enthousiasme, motivatie en doelgerichtheid. Deuren gaan open en onnodige afleidingen verdwijnen. Je leven zal magischer, vloeiender en meer geleid aanvoelen.

Eenheid omarmen:

We zijn allemaal met elkaar verbonden. Hoewel we in onze fysieke vormen gescheiden lijken, zijn we in onze kern Eén. We zijn allemaal druppels in dezelfde oceaan, unieke uitdrukkingen van dezelfde Goddelijke Bron. Wanneer we Eenheid omarmen, overstijgen we de illusie van afgescheidenheid.

We herinneren ons dat we allemaal broers en zussen zijn, divers maar verenigd. Hoewel we elk onze eigen reis hebben, zijn onze zielen nauw met elkaar verweven. Wanneer we vanuit een plaats van Eenheid komen, handelen we met mededogen. We zien onze gedeelde goddelijkheid in anderen, zelfs in hen die anders lijken dan wij.

Het omarmen van Eenheid vereist dat we ons oordeel loslaten en met ogen van liefde kijken. Wanneer we ons herinneren dat we allemaal Eén zijn, behandelen we anderen van nature met vriendelijkheid, empathie en respect. We beseffen dat wat we een ander aandoen, we onszelf aandoen. Anderen kwetsen brengt alleen maar meer kwaad voort.

Wanneer we verschuiven naar hogere dimensionale frequenties, wordt het gemakkelijker om de draden van Eenheid waar te nemen die door het leven weven. Dualiteit vervaagt en Eenheid komt tevoorschijn. We begrijpen onszelf als facetten van dezelfde diamant, die elk op onze eigen unieke manier het licht reflecteren. We vieren verschillen in de wetenschap dat ze schoonheid en rijkdom toevoegen aan het Geheel.

Hoe meer we Eenheid omarmen, hoe meer de Hemel zich op Aarde manifesteert. Als we ontwaken tot onze gedeelde identiteit, creëren we samen een wereld van vrede, harmonie en overvloed voor iedereen.

Licht verspreiden:

Terwijl we overgaan naar hogere dimensionale frequenties, is het belangrijk dat we liefde en licht verspreiden naar anderen. Wanneer we elkaar verheffen, verhogen we de collectieve vibratie van de mensheid.

We moeten het goede voorbeeld geven en de verandering zijn die we in de wereld willen zien. Zoek elke dag kleine manieren om een positief verschil te maken – stuur goede gedachten en zegeningen, glimlach naar vreemden, doe vrijwilligerswerk of doneer aan een goed doel dat op één lijn ligt met je hart. Verricht daden van vriendelijkheid zonder enige verwachting van beloning.

Deel je licht door liefde uit te stralen. Laat alle oordelen of percepties van afgescheidenheid los. Zie jezelf en anderen als prachtige zielen op reis. Eer de goddelijke essentie in alle mensen, zelfs degenen die in duisternis wandelen. Zij hebben jouw licht het hardst nodig.

Vergeef anderen en vergeef jezelf. Laat boosheid, angst of afgunst los – deze lagere trillingen kunnen niet bestaan in de hogere dimensies.

Bevestig dat we allemaal één familie zijn, onderling verbonden in ons gedeelde verlangen naar vrede. Houd je gedachten opgeheven en voorzie de hoogste uitkomst voor de mensheid. Houd vertrouwen in ons collectieve ontwaken.

Je liefdevolle energie maakt rimpelingen in ons gedeelde bewustzijn. Elke positieve actie geeft anderen de kracht om ook hun licht te laten schijnen. Samen zullen onze lichtende geesten de schaduwen overwinnen.

Conclusie:

Nu we deze monumentale dimensionale verschuiving ondergaan, is het tijd om de hogere energieën en mogelijkheden te omarmen. Deze overgang naar 5D biedt de mensheid een ongekende kans om een wereld van vrede, harmonie en overvloed voor iedereen te co-creëren.

We moeten lagere trillingspatronen, gedachten en gedrag loslaten om ons volledig af te stemmen op het 5D bewustzijn. Dit vereist diep innerlijk werk om de schaduwen te transmuteren en de totaliteit van wie we zijn te omarmen. Als we onze energievelden zuiveren, helpen we op onze beurt het collectief te verheffen.

Het is nu tijd om licht en liefde te verspreiden naar iedereen die we tegenkomen. Door te leven in overeenstemming met onze hoogste waarheid kunnen we dienstbaar zijn tijdens dit scharniermoment op Aarde. We maken de weg vrij voor toekomstige generaties die alleen de hogere dimensionale rijken van het bestaan zullen kennen.

Samen, door onze individuele en collectieve spirituele praktijken, kunnen we deze 5D energieën verankeren en aarden in het fysieke vlak. Door ons te verenigen in Eenheidsbewustzijn en de frequenties van goddelijke liefde te activeren, zorgen we ervoor dat de Hemel zich hier en nu manifesteert!

Onze toekomst is helder en grenzeloos – laten we co-creëren!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Scroll naar boven