De geheimen van je verborgen bovennatuurlijke krachten en hun verband met je starseed afkomst!

VAN PLEIADEN TOT VENUS, ONZE DIVERSE STERRENZAAD OORSPRONG VERENIGT ONS VOOR EEN KOSMISCHE MISSIE. ALS DE NIEUWE AARDE EN HET GOUDEN TIJDPERK NADEREN, LAAT DAN DE SCHITTERING VAN ONZE GAVEN HET PAD NAAR ASCENSIE VERLICHTEN. ROEP JE KOSMISCHE WORTELS IN HERINNERING EN ONTKETEN KRACHTEN ALS TELEPATHIE, ENERGIEHELING EN HELDERZIENDHEID! HET IS TIJD OM TE ZWEVEN IN DE KOSMISCHE WONDEREN DIE JE TE WACHTEN STAAN!

Als Starseeds hun kosmische connecties onderzoeken, komen er intrigerende patronen naar voren, zoals het mogelijke verband tussen iemands buitenzintuiglijke vermogens en hun Starseed afkomst. Je verdiepen in dit fascinerende gebied kan meer onthullen over je hemelse wortels en inzicht geven in de kosmische reis die je aan het maken bent.

Communicatie met Hogere Dimensionale Wezens:

Veel sterrenzaden voelen een telepathische verbinding met hoger dimensionale wezens en ontvangen begeleiding, boodschappen en heling van deze bondgenoten. Sterrenzaden communiceren vaak intuïtief met hun spirituele gidsen, engelen en zelfs welwillende buitenaardsen. Deze telepathische communicatie wordt channeling genoemd.

Door middel van channeling ontvangen Starseeds diepgaande wijsheid, filosofische inzichten, voorspellingen over komende gebeurtenissen op Aarde, wetenschappelijke kennis en geavanceerde geneeswijzen van hoger dimensionale bondgenoten. De informatie die wordt doorgegeven helpt Starseeds hun zielsmissies te vervullen om het bewustzijn op Aarde te verhogen tijdens deze cruciale tijd van ascensie.

Sommige Sterrenkinderen kunnen hun spirituele gidsen en buitenaardse bondgenoten regelmatig zien of voelen, terwijl voor anderen de communicatie subtieler is via gedachten, gevoelens, tekens en synchroniciteiten. Hoe de verbinding ook tot stand komt, Starseeds herkennen de liefdevolle en welwillende aard van deze communicatie vanuit hogere sferen. De boodschappen verheffen, inspireren en helen.

Sterrenkinderen voelen zich vaak geleid door een onzichtbare hand, beschermd en geholpen door krachtige bondgenoten die via hen werken. Hun intuïtie komt voort uit een kosmische bron van wijsheid. Door te leren vertrouwen op hun intuïtieve communicatie, kunnen sterrenkinderen hun gaven als genezers, lichtwerkers, leraren en wegbereiders voor de mensheid versterken.

Symbolische dromen van kosmische ontmoetingen:

Veel sterrenkinderen maken melding van levendige dromen over ruimtereizen, buitenaardse ontmoetingen en mystieke sferen. Deze symbolische dromen geven vaak een kijkje in het kosmische bewustzijn en kunnen worden gezien als tekenen van een ontwaken van een sterrenzaad.

Veel voorkomende droomthema’s over Sterrenzaad zijn onder andere:

Reizen in een ruimteschip door de sterren, staren naar verbluffende galactische vergezichten en hemelse universa voorbij de normale waarneming. Er kan een gevoel van verwondering, avontuur en opwinding zijn.

Ontmoeting met buitenaardse wezens van een hogere dimensie, zoals wijze raadsleden, commandanten van lichtschepen en welwillende buitenaardse rassen, die hier zijn om de mensheid bij te staan. De dromer kan leringen, activeringen en opdrachten ontvangen of gewoon een expansieve gemeenschap voelen.

Bezoek aan buitenwereldse rijken van pure energie, licht en hogere frequenties, waar het energetische wezen van de dromer stralend is. Er kan een gevoel van thuiskomen zijn.

Een glimp opvangen van scènes uit de voorgeboortemissie, het zielsdoel en de kosmische herinnering van een sterrenzaadje. Droomsymbolen kunnen kaarten, rasters, kristallijne steden en hemelse bibliotheken zijn.

Over het algemeen weerspiegelen deze levendige dromen de aangeboren verbinding van een sterrenzaadje met de grotere kosmos en hun hogere roeping om te ontwaken, licht te belichamen en de collectieve ascensie van de mensheid te helpen. Het opnemen en overdenken van zulke dromen kan begeleiding onthullen van iemands hogere zelf en et al. leugens over het omarmen van iemands kosmische oorsprong. De dromen verwijzen naar multidimensionale realiteiten en galactische herinneringen die op activering wachten.

Verhoogde gevoeligheid en intuïtie:

Veel Sterrenzaden zijn erg empathisch en emotioneel gevoelig. Ze lijken de energieën van andere mensen en omgevingen vrij gemakkelijk te absorberen. Dit kan soms overweldigend zijn, waardoor sommige Sterrenkinderen sociale activiteiten of interacties beperken om tijd te hebben om hun emotionele batterijen op te laden.

Sterrenkinderen hebben vaak een verhoogde intuïtie en een sterke neiging om hun innerlijke leiding te volgen in plaats van logica of rationeel denken. Ze boren subtiele rijken aan en ontvangen intuïtieve inzichten over situaties, mensen of toekomstige gebeurtenissen. Meditatie en het ontwikkelen van paranormale vermogens helpen Sterrenzaden om hun intuïtie en spirituele waarnemingsvaardigheden te versterken.

Vertrouwen hebben in je intuïtie kan een uitdaging zijn, vooral in een wereld die meer waarde hecht aan rationeel denken. Sterrenkinderen weten echter diep van binnen dat hun innerlijke stem een belangrijke bron van wijsheid is om hun leven richting te geven. Hun intuïtie komt voort uit een weten op zielsniveau dat reguliere manieren van voelen of denken over de wereld overstijgt.

Conclusie:

De unieke eigenschappen en ervaringen van sterrenkinderen wijzen op een fascinerende buitenaardse oorsprong. Terugkerende dromen over andere werelden, heimwee naar alternatieve thuislanden en een doelgerichtheid waarbij kosmische kennis een rol speelt, wijzen allemaal op zielen die van buiten de aarde komen.

De oorsprong kan variëren – Plejaden, Sirius, Andromeda, Arcturus en zelfs Mars en Venus. Maar de onderliggende oproep om een kosmische missie te vervullen klinkt waar. Nu we een Nieuwe Aarde en een Gouden Tijdperk naderen, zullen de gaven en intuïtie van sterrenzaden de mensheid helpen de ascentie te omarmen. Door zich hun buitenaardse wortels te herinneren, kunnen sterrenkinderen sluimerende vermogens wakker maken. Telepathie, energieheling, helderziendheid en lichtwerk komen vanzelf wanneer je dit kosmische erfgoed omarmt.

De toekomst heeft prachtige nieuwe realiteiten in petto die we ons alleen maar kunnen voorstellen. De Galactische Federatie en haar afgezanten zullen diepgaande waarheden over het bestaan onthullen terwijl ze de mensheid helpen te ascenderen. Voor sterrenzaden vormen de komende tijden een kans om volledig te ontwaken en hun hogere doel te omarmen.

Door licht te verankeren en kosmische kennis te verspreiden, banen ze de weg voor de spirituele evolutie van de planeet. De hemelen roepen alle sterrenkinderen op om hun rol te vervullen bij het inluiden van een nieuw tijdperk van verlichting. De reis belooft magie, mysterie en betekenis die alles wat ik eerder op Aarde heb ervaren te boven gaat!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven