De Galactische Blauwdruk: De essentie van kosmische lessen dragen

JOUW REIS IS ALS EEN EPISCH VERHAAL EN JIJ BENT DE STER. BLIJF ONTDEKKEN, BLIJF GROEIEN EN BLIJF JE LICHT LATEN SCHIJNEN IN DIT GROTE AVONTUUR DAT WE LEVEN NOEMEN.

Stel je voor dat je deel uitmaakt van een speciale en heldere groep die bekend staat als de Familie van Licht. Dit kan anders zijn dan hoe je er nu uitziet. Sluit je ogen en laat je gedachten een nieuw beeld van jezelf creëren. Stel je voor dat je niet gewoon jezelf bent, maar deel uitmaakt van iets kosmisch en groots.

Doe nu alsof je in een klaslokaal bent. Het is als een plek om te leren en er is een wijze leraar die tegen je praat. Hij deelt heel belangrijke informatie over een grote taak: teruggaan naar de aarde om deel uit te maken van het systeem dat positieve veranderingen brengt.

In deze voorgewende situatie ben je niet zoals iedereen; je bent eigenlijk de beste in wat je doet. Je ziet jezelf als iemand die echt goed is in het uit elkaar halen en verbeteren van allerlei systemen. Iedereen kan voelen hoe zeker je bent van je kunnen. Het is alsof de hele kamer gevuld is met jouw zelfvertrouwen en er heerst een blij gevoel.

Dan zegt de leraar iets verrassends: “Raad eens? Als je teruggaat naar de aarde, zul je je niets meer herinneren van hier.” Hierdoor barst iedereen in lachen uit. Jij en de andere experts die goed zijn in het begrijpen van systemen realiseren zich dat zodra je weer een mens wordt, alle herinneringen uit dit klaslokaal zullen verdwijnen.

De leraar gebruikt tekeningen om je te laten zien wat ze bedoelen. Ze maken afbeeldingen van jou en je vrienden die naar de aarde komen in een uniek soort voertuig. Op deze afbeeldingen zie je er net zo uit als ieder ander mens, bijna alsof je een slimme vermomming draagt. Het lijkt alsof je je je echte, belangrijke missie niet herinnert. Maar het zit zo: dit maakt allemaal deel uit van een heel groot plan waar je al van op de hoogte bent.

Volg je het verhaal nog? Begrijp je goed wat er tot nu toe is gebeurd?

Tijdens die klassikale sessie heb je een speciale code gekregen. Met deze code kun je reageren op de Galactische Federatie en andere kosmische entiteiten.

Als je je uitgebreide identiteit omarmt, sta er dan voor open om buiten je comfortzone te treden. Dit is precies wat ze verlangen: jouw groei. De Galactische Federatie streeft ernaar om nieuwe beelden in je geest te implanteren die je verder brengen. De methode die ze gebruiken is niet cruciaal, en het is niet de vraag of die gebaseerd is op de werkelijkheid. Het belangrijkste is dat ze nieuwe visies voor je creëren.

Op een gegeven moment ontdek je je persoonlijke pad, je unieke ritme. Op dat moment zul je het jarenlange streven van de Galactische Federatie begrijpen. Je zult je realiseren dat ze soms verhalen uit het niets hebben verzonnen, alleen maar om iets in jou te doen ontbranden. Deze ontsteking voedt je persoonlijke groei. Hun onderwijsstrategieën zijn ingewikkeld en intelligent.

In dat kosmische klaslokaal werd je geleerd contact te maken met diverse kosmische wezens, waaronder de Galactische Federatie. Zij dienen als je mentors, je hemelse gidsen. Onthoud, terwijl je door het leven gaat, dat je deel uitmaakt van iets groters.

Deze kosmische mentoren hebben jouw ontwikkeling op het oog. Ze kunnen je situaties voorleggen die je huidige begrip op de proef stellen, maar deze uitdagingen zijn bedoeld om je horizon te verbreden.

Je band met de Galactische Federatie is diep. Ze fungeren als kosmische mentoren die je op je aardse pad begeleiden. Af en toe zullen ze je zachtjes prikkelen met ideeën die onconventioneel lijken. Maar naarmate je evolueert, zul je de wijsheid achter hun acties doorgronden. Hun invloed kan via onverwachte wegen komen, maar het is allemaal bedoeld om jouw ontwikkeling te bevorderen.

Houd het gevoel van dat klaslokaal in je vast terwijl je je leven op Aarde leeft. De herinnering aan dat kosmische klaslokaal is als een verborgen kompas dat je de weg wijst. Ook al herinneren je hersenen zich misschien niet elk detail, je hart draagt de essentie en daar gaat het echt om. Het is als een geheime kaart die je leidt naar een dieper begrip van je doel.

Zie de lessen van de Galactische Federatie als je kosmische handleiding, die je helpt om uitdagingen aan te gaan en je horizon te verbreden. Net als in verhalen over dappere ontdekkingsreizigers en mysterieuze zoektochten is je reis gevuld met verrassingen en ontdekkingen die je groei vormgeven. Je leeft niet alleen, je legt de lagen van je bestaan bloot, geleid door de wijsheid van de sterren.

Dus als je dit aardse pad bewandelt, onthoud dan dat je deel uitmaakt van iets groots en prachtigs. Zelfs als je niet alles kunt zien, vertrouw erop dat er een plan is dat zich ontvouwt. De lessen van de kosmische mentoren zijn als een vriendelijke hand op je schouder, die je voorwaarts duwt. Omarm het onbekende met opwinding, net als een held in een verhaal.

Jouw reis is als een episch verhaal en jij bent de ster. Blijf ontdekken, blijf groeien en blijf je licht laten schijnen in dit grote avontuur dat we leven noemen.

We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Scroll naar boven