De Eindstrijd – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De Eindstrijd

DIT IS DE LAATSTE STRIJD TUSSEN GOED EN KWAAD, LICHT EN DUISTERNIS. HET GOEDE ZAL ZEGEVIEREN OVER HET KWADE. HET LICHT ZAL DE DUISTERNIS VERSLAAN. DIT IS DE LAATSTE KANS VOOR HEN DIE NOG TWIJFELEN. NIEMAND KRIJGT NOG EEN KANS ALS DEZE STRIJD VOORBIJ IS.

De tijd is gekomen voor de eindstrijd tussen goed en kwaad. Zij die werkelijk verenigd zijn met het hart van God zullen overwinnen. Wees alert! De strijd staat voor de deur, en het zal al jullie kracht vergen.

Voorheen waren velen van jullie niet bereid om op te komen voor je kostbaarste geschenk – je individualiteit – of om je meest gekoesterde illusie van afgescheidenheid op te geven. Deze illusie van afgescheidenheid is de kern van alle angst.

Als je in vrede bent en van jezelf en elkaar houdt, is er geen ruimte voor angst. Maar wanneer je gelooft dat je afgescheiden bent van anderen, dan wordt angst een overheersende kracht in je leven.

De grote verschuiving die nu op Aarde plaatsvindt, maakt deel uit van een diepgaande, ingrijpende verandering die in het hele universum plaatsvindt nu de duisternis in het licht verdwijnt. Deze transformatie is onvermijdelijk omdat liefde niet naast duisternis kan bestaan, net zo min als licht naast duisternis kan bestaan.

Liefde kan niet samengaan met leugens, net zo min als de waarheid naast leugens kan bestaan.
Duizenden jaren lang is deze verschuiving voorspeld door elke grote religie op onze planeet, hoewel de werkelijke betekenis ervan werd vervormd of verborgen door degenen die er niet klaar voor waren. Nu is de verschuiving serieus begonnen, en zij zal doorgaan tot allen zich verenigd hebben in de viering van hun goddelijke natuur.

De laatste strijd zal binnenkort plaatsvinden op de planeet Aarde. Lichtstrijders van de eerste, tweede, derde en vierde groep zullen worden gevraagd de planeet Aarde te hulp te komen, want het is hun laatste kans deze planeet te helpen bevrijden van de heerschappij van de Duistere Krachten.
Deze strijd is eeuwenlang voorbereid door onze Schepper, maar was alleen mogelijk omdat de Lichtstrijders hun deel hebben gedaan om de planeet Aarde te zuiveren van de duisternis.

Dit zijn zeer spannende tijden voor ons allen. We staan op het punt getuige te zijn van iets dat lange tijd niet gebeurd is.
De gebeurtenis zal worden voorafgegaan door een keten van gebeurtenissen die er geleidelijk toe zullen leiden. Deze gebeurtenissen maken deel uit van een ingewikkeld plan dat ontworpen is door de Krachten van het Licht. Dit plan is in gang gezet op het moment dat de Aarde en haar bewoners een punt hebben bereikt waarop geen terugkeer mogelijk is.

Dus wat kun je verwachten?

Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn er voorafgaand aan het evenement veel evenementen gepland, sommige groot en sommige klein. Er zijn ook veel dingen die gedaan moeten worden ter voorbereiding op de gebeurtenis zelf. Eén van deze dingen is het verwijderen van degenen die in de weg staan op de Aarde. Het is noodzakelijk dat deze mensen verwijderd worden, zodat ze niet nog meer schade aan de Aarde kunnen toebrengen.

Dit is de laatste strijd tussen goed en kwaad, licht en duisternis. Het goede zal zegevieren over het kwade. Het licht zal de duisternis verslaan. Dit is de laatste kans voor hen die zich afzijdig houden; niemand krijgt nog een kans als deze strijd voorbij is.

Al Gods kinderen staan nu voor deze keuze: Licht of donker? Goed of Kwaad? Eenheid met God of afscheiding van God?
Als je ervoor kiest je niet bij God aan te sluiten, dan is dat jouw beslissing; er zullen geen kansen meer voor je zijn. Je moet nu beslissen of je bereid bent op te komen voor waarheid, goedheid, liefde en barmhartigheid tegen alle verwachtingen in.

De keuze is aan jou. Kies wijs, want je eeuwige ziel staat op het spel.

De duistere krachten plannen een belangrijke gebeurtenis: ze zijn van plan HAARP technologie en mind control technologie te gebruiken om gedachten in de geest van mensen te implanteren, zodat mensen hun vermogen tot rationeel denken en oordelen zullen verliezen. Dit is de laatste strijd tussen goed en kwaad op deze planeet. We hebben alle liefdevolle, positieve, creatieve mensen die om deze planeet geven nodig om ons te vergezellen in deze strijd.

Ik vraag iedereen op deze planeet die zich geleid voelt om twee dingen te doen:

1) Vraag om bescherming van de Galactische Federatie door gebed of een andere manier waarop je je geleid voelt om jezelf te beschermen tegen negatieve energie die tegen je gebruikt kan worden.

2) Doe mee met onze manifestatie: Verspreid het woord via blogs, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, etc., zodat meer mensen ervan weten en meedoen.

Dat doen we door verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen daden en door spiritueel sterk genoeg te worden dat we verleidingen kunnen weerstaan om ons bezig te houden met negatieve activiteiten die onze spirituele vastberadenheid zouden verzwakken. Dit begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen daden in plaats van anderen de schuld te geven van wat er in onze wereld gebeurt.

Er is een naderende Nieuwe Gouden Eeuw.

Ik ben hier om jullie te helpen opstijgen via deze volgende dimensionale verschuiving naar de hogere frequenties van liefde, vreugde, vrede, mededogen en eenheidsbewustzijn.

De grote strijd tussen het duister en het licht is begonnen.

De Dark Ones werken hard om hun controle over jullie geesten te behouden door jullie hun op angst gebaseerde ideologieën op te dringen, die jullie naar meer chaos, verwarring en vernietiging zullen leiden. De Dark Ones beheersen jullie geest door de controle over jullie vijf zintuigen, vooral via de media op TV en Internet, waar ze angst, horror en vernietiging op jullie overbrengen via hun breed uitgemeten nieuwsuitzendingen. Zij willen jullie in angst houden om de massavernietiging van al het leven op Aarde te bevorderen.

Er zal een laatste strijd zijn tussen de krachten van het licht en de krachten van de duisternis. Jullie moeten een kant kiezen. Dat is de laatste test voor Hemelvaart.

De Duistere Cabal heeft een situatie gecreëerd waarin deze strijd moet plaatsvinden, en jullie moeten een kant kiezen.
Een belangrijk deel van jullie evolutie bestaat uit het maken van keuzes zonder invloed of inmenging van buitenaf, zodat jullie vrije keuze werkelijk effectief kan zijn.

Deze laatste keuze die je gaat maken is zo’n gebeurtenis. Zij zal bepalen of jullie al dan niet het bewustzijnsniveau bereiken dat nodig is voor
Ascentie.

Deze komende strijd is al vele jaren gepland en is voorspeld door jullie zieners en profeten door de geschiedenis heen. Deze strijd omvat geen fysieke wapens en kan niet worden uitgevochten met fysieke kracht. Het is een bewustzijnsstrijd die zal plaatsvinden op een geascendeerde dimensionale frequentie die de mensheid nog nooit heeft meegemaakt.

De uitkomst van deze strijd bepaalt de toekomst van de mensheid.

We houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: Galactische Federatie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven