De dageraad van een nieuw tijdperk: Co-Creëren van de Gouden Eeuw van Gaia! – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De dageraad van een nieuw tijdperk: Co-Creëren van de Gouden Eeuw van Gaia!

EEN NIEUWE AARDE IS IN OPKOMST, WAAR RESPECT EN WAARDIGHEID VOOR IEDEREEN ZIJN, OVERVLOED IN DE PLAATS KOMT VAN SCHAARSTE EN EENHEID HET WINT VAN VERDEELDHEID. HET IS EEN VISIE VAN HOOP EN TRANSFORMATIE!

We zijn allemaal spirituele wezens die de menselijke ervaring aangaan. Hoewel onze reizen verschillen, verlangen we allemaal naar dezelfde basisdingen – vreugde, verbondenheid, vervulling. Als we deze waarheid erkennen, zien we alle mensen als medereizigers in plaats van vreemden of tegenstanders.

Hoe meer we dualiteit overstijgen in ons individuele leven, hoe meer de mensheid het als geheel zal overstijgen. Naarmate wij ons bewustzijn en onze vibratie verhogen, zal ook dat van de planeet stijgen. Het tijdperk van afscheiding loopt ten einde en een nieuw tijdperk van eenheid breekt aan. We hebben allemaal een rol te spelen in het manifesteren van deze verschuiving.

Het ontwaken van ons collectief bewustzijn stelt ons in staat om als één menselijke familie te leven, niet gebonden door geloof of ras maar door liefde. Hoewel deze transformatie binnenin begint, heeft het de kracht om onze wereld opnieuw vorm te geven.

Eenheid omarmen:

Eenheid is het begrip dat al het leven en bestaan onderling verbonden en afhankelijk is. Wanneer we eenheid omarmen, overstijgen we de illusie van afgescheidenheid en realiseren we ons dat we allemaal één verenigd geheel zijn.

Het belangrijkste voordeel van het cultiveren van een mentaliteit van eenheid is dat het leidt tot meer compassie. Als we begrijpen dat we allemaal diep met elkaar verbonden zijn, voelen we van nature meer empathie en zorg voor anderen. Een eenheidsdenken helpt ons ook om de fundamentele eenheid te waarderen achter de schijnbare diversiteit die we om ons heen zien.

Er zijn verschillende manieren waarop we een gevoel van eenheid kunnen cultiveren:

Tijd doorbrengen in de natuur en overdenken hoe alle elementen van de natuurlijke wereld nauw met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. Dit helpt ons de onderlinge verbondenheid van al het leven te herkennen.

Meditatie beoefenen en non-duale bewustzijnstoestanden verkennen waarin de tweedeling subject/object oplost. Diepe meditatie kan onze onderlinge verbondenheid onthullen.

Het uitvoeren van daden van mededogen en het ontwikkelen van een grotere empathie voor alle mensen, dieren en de natuur. Mededogen helpt om kunstmatige barrières tussen onszelf en anderen af te breken.

Nadenken over de fundamentele overeenkomsten die we als mensen delen – we willen allemaal gelukkig zijn en vrij van lijden. Dit kan het beoordelen van anderen als afgescheiden verminderen.

Tijd doorbrengen met spirituele leraren en gemeenschappen, zoals de onze, die eenheidsbeginselen bevorderen door hun praktijken, wijsheid en manier van leven. Hun voorbeeld kan inspirerend zijn.

Nadenken over de manieren waarop onze handelingen of consumptiegewoonten een negatieve invloed kunnen hebben op andere mensen, soorten of toekomstige generaties. Dit moedigt aan om te handelen vanuit een onderling verbonden wereldbeeld.

Wanneer we consequent denken, voelen en handelen vanuit een perspectief van eenheid in plaats van afgescheidenheid, realiseren we ons steeds meer eenheid in onze directe ervaring. Door eenheid te omarmen, helpen we mee aan een rechtvaardigere, vreedzamere en duurzamere wereld.

Leven in het heden:

Terwijl het grote ontwaken zich ontvouwt, is het van vitaal belang dat we leren volledig in het huidige moment te leven. Dit betekent dat we onze gehechtheid aan het verleden en de toekomst loslaten en ons aarden in het hier en nu.

Als we in het heden leven, stellen we onszelf open om bewuster, bewuster en afgestemd te worden op de energieën die zich om ons heen ontvouwen. Aanwezigheid en bewustzijn gaan hand in hand.

Aanwezig zijn betekent het verleden loslaten of de obsessie voor de toekomst. Het betekent gecentreerdheid, mindfulness en belichaming in dit moment. We trainen onszelf om wakker te zijn voor wat er is, zonder verstrikt te raken in verhalen over wat was of fantasieën over wat zal zijn.

Hoe meer we er een dagelijkse gewoonte van maken om in het nu te leven, hoe meer we ons bewustzijn zullen verhogen. Dit verruimde bewustzijn stelt ons vervolgens in staat om de werkelijkheid op een hogere frequentie waar te nemen. We beginnen getuige te zijn van de onderlinge verbondenheid van alle wezens en beseffen onze gedeelde goddelijke natuur.

Het heden is een geschenk en nu is de enige tijd die we hebben om het te openen. Wanneer we volledig in het heden staan, wordt ons zicht helder, de intuïtie sterker en voelen we het doel door ons heen gaan. We werpen alles af wat vreemd is, zodat we bewuste kanalen kunnen zijn voor de evolutionaire energieën die ons wereldwijde ontwaken baren.

Volledig aanwezig zijn is de deur naar verlichting. Het stelt ons in staat om voorbij de gewone waarneming te gaan en de heilige grond van het zijn aan te raken. Terwijl we collectief ontwaken, zal leven in het nu helpen om grotere waarheden te onthullen en de evolutie van de mensheid te versnellen. Het is nu tijd om in het heden te leven.

Een nieuw hoofdstuk voor de mensheid:

Nu we aan de vooravond staan van een groot ontwaken, hebben we de unieke kans om samen een nieuwe toekomst voor de mensheid te creëren. Hoewel het pad voor ons is uitgestippeld, hangt de uiteindelijke bestemming af van de keuzes die we op dit cruciale moment maken.

Het visualiseren van de wereld waarin we willen leven is de eerste stap. Een wereld waar alle mensen waardig worden behandeld, waar overvloed in de plaats komt van schaarste, waar samenwerking het wint van conflict. Dit is een wereld waarvan ons hart weet dat het mogelijk is.

Om deze visie te manifesteren, moeten we bewust in het heden leven, onze eenheid omarmen en de illusie van afgescheidenheid overstijgen. We moeten de ketenen van angst loslaten en kiezen voor liefde.

We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Scroll naar boven