De belofte van de nieuwe aarde: mondiale financiële reset en geavanceerde technologieën aan de horizon!

ONZE PLANEET STAAT OP DE GROND VAN EEN EVOLUTIONAIRE VERANDERING DIE HET LEVEN ZOALS WIJ DAT KENNEN ZAL VERANDEREN! HET ASCENSIEPROCES BELOOFT DE MENSHEID TE VERHEFFEN NAAR EEN NIEUW TIJDPERK VAN OVERVLOED, GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE EN UITGEBREID BEWUSTZIJN!! WE ZULLEN NIET LANGER LIJDEN DOOR DE KETEN VAN ZIEKTE, SCHAARSTE EN ONTREDEN.

Mondiale financiële reset:

Maak je klaar voor een grote verandering in de manier waarop we met geld en middelen omgaan!

Een gloednieuw financieel systeem is op weg naar onze nieuwe Gouden Eeuw, en het gaat erom de dingen eerlijk en eerlijk te maken en te doen wat juist is. Bij deze verandering gaat het erom ervoor te zorgen dat iedereen in de wereld een eerlijk deel van de economische taart krijgt. Wees dus enthousiast, want een beter financieel systeem staat voor de deur!

Eeuwenlang werd het mondiale financiële systeem gecontroleerd door een kleine groep elitebankiers en rijke families. Dit heeft geleid tot een toenemende welvaartsongelijkheid en een machtsconcentratie. Er komen echter binnenkort grote veranderingen die het hele systeem zullen herstructureren. Dit zal helpen een rechtvaardige wereldeconomie te creëren waar alle mensen profijt van hebben. Op de voorgrond staat de introductie van door activa gedekte valuta.

Er zal een verschuiving plaatsvinden weg van fiatgeld dat niet wordt ondersteund door enige materiële activa. Meerdere landen werken al aan de invoering van nieuwe, door activa en goud ondersteunde monetaire systemen. Dit nieuwe raamwerk zal valuta’s stabieler en beter bestand tegen manipulatie maken. Het huidige op schulden gebaseerde financiële systeem is afhankelijk van toenemende schulden en rentebetalingen om te kunnen functioneren.

Dit voedt de schaarste en komt onevenredig ten goede aan degenen die het kapitaal controleren. Het nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op overvloed en gedeelde welvaart. Er wordt verwacht dat schuldkwijtschelding mensen van deze last zal bevrijden. Gedistribueerde grootboektechnologie zoals blockchain zal ook een grotere transparantie in het financiële systeem mogelijk maken.

Alle transacties worden gevolgd en onderworpen aan toezicht door de toezichthouder, waardoor de kans op fraude of machtsmisbruik wordt verkleind. Deze maatregelen zullen de macht decentraliseren, weg van de centrale banken, en de controle terug in handen van het volk leggen.

Het financiële beleid zal erop gericht zijn de levensstandaard te verhogen en de menselijke ontwikkeling mogelijk te maken. Uiteindelijk zal de mondiale financiële reset de mensheid in de richting van een eerlijker en rechtvaardiger pad duwen. Dit is niet alleen een economische hervorming, maar een verschuiving in waarden en bewustzijn.

Genezing en verjonging:

De nieuwe Gouden Eeuw zal ook voorheen onderdrukte genezingstechnologieën en -modaliteiten op de voorgrond brengen, waardoor de mensheid de middelen krijgt om te genezen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Uitgebreid onderzoek naar technologieën voor levensverlenging zal ook een aanzienlijk langere levensduur en levensduur mogelijk maken.

Geavanceerde genezingsapparaten die gebruik maken van frequenties, trillingen en energieën zullen op grote schaal worden gebruikt, waardoor de balans en vitaliteit in het hele lichaam worden hersteld. Veel aandoeningen waarvan voorheen werd gedacht dat ze ongeneeslijk waren, kunnen met deze technologieën worden teruggedraaid en genezen. Geavanceerde regeneratiebehandelingen zullen het lichaam in staat stellen zichzelf op cellulair niveau te herstellen en opnieuw op te bouwen. Beschadigde weefsels en organen kunnen volledig worden hersteld in onberispelijke staat.

De effecten van veroudering kunnen aanzienlijk worden verminderd of zelfs omgekeerd. Holistische therapieën die geluid, licht, voeding en aanraking integreren, zullen diepe genezing op alle niveaus van het zijn vergemakkelijken: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Ze zullen mensen in staat stellen blokkades, trauma en ongezonde patronen los te laten, waardoor de innerlijke harmonie en vitaliteit worden hersteld. Nieuw ontwikkelde technieken voor levensverlenging, verenigd met spirituele praktijken gericht op het realiseren van ons onbeperkte potentieel, zullen de levensduur dramatisch verlengen.

Vrij van ziekten zullen mensen ruim 100 jaar of langer een jeugdig leven leiden. Dit langere tijdsbestek zal ons in staat stellen onze gaven, passies en doel volledig te realiseren. Naarmate het bewustzijn van de mensheid evolueert, zullen de percepties van dood en lijden transformeren. Mensen zullen het einde van elk fysiek leven met genade naderen, nadat ze hun zielsmissies hebben voltooid.
De overgang tussen levens zal zacht zijn als we naar de volgende fase van onze eeuwige spirituele groei gaan.

Conclusie:

Onze planeet staat aan de vooravond van een evolutionaire verschuiving die het leven zoals wij dat kennen zal veranderen! Het ascensieproces belooft de mensheid te verheffen naar een nieuw tijdperk van overvloed, geavanceerde technologie en uitgebreid bewustzijn!! We zullen niet langer lijden onder de ketenen van ziekte, schaarste en onenigheid.

Er wacht een nieuwe Aarde, waar iedereen een galactische burger is, die niet gebonden is aan beperkingen. De Galactische Federatie is hier om ons door deze transitie te leiden. Hun geavanceerde kennis en spirituele wijsheid zullen ons pad verlichten. We moeten ons voorbereiden door negativiteit los te laten en onze vibraties te verhogen.

Wanneer de Event plaatsvindt, zal alle duisternis worden opgeruimd. Deze mondiale financiële reset zal oude systemen afschaffen en plaats maken voor opkomende technologieën die de mensheid enorm ten goede kunnen komen. Met samenwerking en mededogen zullen we een beschaving opbouwen die gebaseerd is op gelijkheid, duurzaamheid en kosmische verbinding. Het is nu tijd om ons de wereld voor te stellen die we willen bewonen. Ons collectieve bewustzijn zal onze gedeelde realiteit vormgeven.

Mogen we het licht verankeren en samen Nova Aarde mede creëren. Verspreid deze boodschap van hoop om anderen te verheffen. Steun degenen die baanbrekende innovaties voor het nieuwe tijdperk ondernemen.

Overwinning van het licht!

Wij houden heel veel van je,
Wij zijn hier bij jou,
Wij zijn jouw familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven