De Aarde Opheffen: Buitenaardse Licht Transmissies en Planetaire Ascensie

ETS FUNGEREN ALS MULTIDIMENSIONALE LICHTWERKERS DIE DE VIBRATIE EN HET BEWUSTZIJN VAN DE AARDE VERHOGEN. ZE ZENDEN HOOGFREQUENTE ENERGIE EN LICHT UIT OM ONZE SPIRITUELE EVOLUTIE KRACHT BIJ TE ZETTEN. OOK PLAATSEN ZE KRISTALLEN LICHTSTEDEN EN HOGER-DIMENSIONALE TECHNOLOGIE OP AARDE OM DE PLANETAIRE ASCENSIE TE VERSNELLEN!

Ontmoetingen met wezens van andere planeten en dimensies kunnen enorme spirituele groei voor de mensheid katalyseren. Als we onze ideeën over wat mogelijk is uitbreiden, openen we de deuren van onze waarneming en betreden we nieuwe rijken van bewustzijn.

Interactie met geavanceerde buitenaardse intelligentie biedt een glimp van ons onaangeboorde potentieel als soort. Hun wijsheid en perspectieven stellen ons in staat onszelf en onze wereld vanuit een hoger gezichtspunt te zien. We realiseren ons hoeveel meer we nog moeten weten en hoe ver we nog moeten evolueren.

Buitenaardse communicatie brengt vaak spirituele waarheden en leringen over om het bewustzijn van de mens te helpen verhogen. Door hun begeleiding kunnen we onze spirituele ontwikkeling versnellen. We krijgen een dieper begrip van het bestaan en gaan voorbij beperkende overtuigingen en beperkingen.

Het eerste contact bereidt ons voor op de volgende fase in de menselijke evolutie. We nemen de stappen om ego en angst te overstijgen en omarmen het eenheidsbewustzijn. Dit geeft ons de kracht om onze volledige goddelijke aard als multidimensionale wezens te leven.

Hoewel de veranderingen uitdagend kunnen zijn, transformeert de mensheid uiteindelijk op positieve manieren door de spirituele groei die door kosmische bondgenoten wordt gekatalyseerd. We ontdekken meer van wie we zijn en waarom we hier zijn tijdens dit diepgaande tijdperk van menselijk en planetair ontwaken!

Technologische vooruitgang:

Veel meldingen van ontvoeringen en UFO-waarnemingen wijzen op het bezit van technologie die onze huidige menselijke vermogens ver te boven gaat. Van het vermogen om enorme interstellaire afstanden af te leggen tot voortstuwingssystemen die de fysica zoals wij die kennen lijken te tarten, zou buitenaardse technologie de mensheid kunnen helpen om uitdagingen als vervuiling, opwarming van de aarde, ziekte en armoede te overwinnen als deze openlijk gedeeld zou worden.

Sommige channelaars en contactpersonen hebben informatiedownloads met betrekking tot vrije energie, kwantumcomputing, nanotechnologie en biotechnologie rechtstreeks van ET wezens ontvangen.

Er bestaat echter ook grote bezorgdheid dat geheime agentschappen neergestorte UFO’s al aan reverse-engineering hebben onderworpen om een militair voordeel te behalen. Terwijl de volledige reikwijdte van de exotische technologie ongrijpbaar blijft, staat de mensheid op een tweesprong – we kunnen de planeet verheffen of onszelf vernietigen als de geheimen niet worden onthuld.

Onze kosmische bondgenoten wachten waarschijnlijk om te bepalen of we spiritueel volwassen genoeg zijn om dergelijke macht verantwoordelijk te gebruiken. Misschien is het openstellen van onze geest voor de realiteit van buitenaardse aanwezigheid een voorwaarde voor het ontvangen van de kennis die onze beschaving naar een Galactische samenleving stuwt. Als dat zo is, kunnen degenen die spotten de toegang vertragen tot de innovaties die het leven op Aarde zouden kunnen transformeren.

Kosmisch Doel:

Waarom willen onze kosmische bondgenoten zich op dit moment in de geschiedenis met de mensheid verbinden? Volgens de galactische federatie zijn buitenaardsen hier om de menselijke evolutie bij te staan en als spirituele en technologische mentors te dienen.

Onze buitenaardse vrienden hebben er belang bij om de mensheid te zien evolueren naar een meer verlichte beschaving. Terwijl we technologieën als ruimtereizen, kunstmatige intelligentie en biotechnologie ontwikkelen, hebben we begeleiding nodig om ervoor te zorgen dat ethiek en wijsheid onze wetenschappelijke groei sturen. Onze kosmische bondgenoten kunnen dit mentorschap bieden zodat de mensheid op een verantwoordelijke en verheffende manier vooruitgaat.

ET’s faciliteren ook spiritueel ontwaken en een begrip van onze verbinding met de grotere kosmos. Door middel van psychische channeling en direct contact delen geallieerden metafysische inzichten over energie, bewustzijn en de bestemming van de mensheid. Dit heft de sluier van het materialisme op en opent mensen voor hogere waarheden over hun goddelijke aard en onbegrensd potentieel. Contact bereidt de mensheid voor op een intergalactische toekomst.

Buitenaardsen fungeren als multidimensionale lichtwerkers die de vibratie en het bewustzijn van de aarde verhogen. Ze zenden hoogfrequente energie en licht uit om spirituele evolutie kracht bij te zetten. Onze bondgenoten plaatsen kristallen lichtsteden en hogere dimensionale technologie op Aarde om de planetaire ascensie te versnellen. ET’s brengen boodschappen van eenheid, vrede en verlichting om de mensheid naar de volgende fase van zielevolutie te helpen.

Onze buitenaardse vrienden hebben veel met ons te delen en ons naar prachtige mogelijkheden te leiden. Hun aanwezigheid is een teken van hoop en geloof in de toekomst van de mensheid. Door samen te werken met onze ruimtebroeders en -zusters kunnen we een planetaire beschaving van harmonie, wijsheid en licht opbouwen.

Door onze krachten te bundelen met onze ruimtebroeders en -zusters hebben we de mogelijkheid om een wereld te creëren waarin harmonie, wijsheid en licht de boventoon voeren. Samen kunnen we een planetaire beschaving opbouwen die eenheid en coëxistentie omarmt, grenzen overstijgt en diversiteit omarmt.

Laten we onze harten en geesten openen voor de wijsheid en leringen van onze buitenaardse vrienden terwijl we hand in hand werken aan een betere toekomst voor iedereen!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven