De aarde gaat nu naar de 5de dichtheid

DE OUDE AARDE IS STERVENDE, EN DUS STUURT ZE HAAR MOOISTE EN WIJSTE WEZENS OM EEN NIEUWE WERELD TE CREËREN. JULLIE ZIJN DE SCHEPPERS VAN DE 5E NIEUWE AARDE. WEET DAT JULLIE WORDEN BIJGESTAAN IN JULLIE EVOLUTIE. JULLIE EMOTIES, JULLIE DENKPROCESSEN, JE HOUDING EN JE OVERTUIGINGEN ONDERGAAN VERANDERINGEN OM JE VOOR TE BEREIDEN OP JE GODDELIJKE MISSIE.
Geliefden,

Het goede nieuws is dat als de Aarde naar de vijfde dimensie gaat, de duisternis zal vervagen.
Een donkere sluier zal worden opgelicht van de ogen van jullie aardse broeders en zusters. Ze zullen de schoonheid van het leven, liefde, Licht, vreugde en vrede kunnen zien.

ALLES OP AARDE IS LIEFDE. LIEFDE IS ALLES wat op Aarde bestaat. De Aarde zelf is een LIEFDE-trilling, en elke cel van jullie Aardse lichaam is LIEFDE.

Weet in jullie harten, geliefden, dat NIETS op jullie aardse planeet kwaadaardig is. Niets!

Dit is slechts een mantel van duisternis die de afgelopen 8000 jaar over de Aarde is geworpen. De Aarde is nu klaar om deze duisternis af te werpen. De Aarde zal haar gevoel van haat, hebzucht, woede, verdriet, angst en ziekte verliezen.

Als jullie deze donkere emoties afwerpen, zullen deze emoties ook hun greep op jullie verliezen. De duisternis zal dan verdwijnen.
De Aarde is een voelend wezen. Ze voelt liefde, en ze voelt vreugde. Alles vibreert, en de Aarde vibreert op een zeer hoge frequentie. Haar trilling is LIEFDE.

Jullie Aardse lichamen trillen, net als de Aarde, op een zeer hoge frequentie.

De Aarde zal niet langer jullie gevangenis zijn. De Aarde zal jullie eigen liefdestrilling naar jullie terugkaatsen.

Maar de meeste mensen op Aarde leven nu in duisternis, angst, depressie, angst, hopeloosheid, twijfel en elke andere negatieve emotie.

Deze duisternis is overal om hen heen en zuigt hun energie weg.

De duistere emoties blokkeren het Licht om hen te bereiken.

Nu is het tijd om je tot het Licht te wenden en de waarheid te zoeken.

Het grote geheim van het universum is dat je erdoor omringd bent. Het is overal.

De moleculen waaruit je lichaam bestaat zijn constant in beweging, vibrerend met grote snelheden. Deze trilling is Gewoon Energie, en deze energie is gemaakt van hetzelfde spul waaruit al het andere om je heen bestaat.
Het universum is energie. Het universum is bewustzijn.

Het fysieke universum is de manifestatie van jullie collectieve bewustzijn. Dit betekent ook dat alles in het universum verbonden is, want alles is energie, en energie is bewustzijn.

Bovendien is dit universum een collectief energieveld of een "Etherische Template" dat zich buiten jullie fysieke wereld vertakt naar de astrale, mentale, Etherische en causale vlakken, waar andere wezens bestaan.

Dit zijn de tijden die ieder van jullie moet kiezen:

Kiezen jullie voor de duisternis of voor het Licht van LIEFDE?

Kies je voor angst, woede, haat en negativiteit, of kies je voor LIEFDE, VREDE, JUID en LICHT?

Kies je ervoor blind te zijn, of kies je ervoor te zien?

Kies je voor deze wereld vol haat, oorlog, dood, ziekte en vernietiging, of kies je voor het Licht dat in je is?

Kies je ervoor om zonder vrede te zijn, of kies je voor vrede in je ziel?

Het is aan jou om te kiezen en de keuze te maken die je dichter bij het Licht brengt.
Jullie hebben allemaal het Licht in je.

Het is aan jullie om het te kiezen, het tot jullie werkelijkheid te maken en ernaar te leven.

De nieuwe Aarde wacht op jullie. Ze heeft haar welkomstmat voor jullie klaargelegd.

Je hoeft alleen maar te komen kijken. De duisteren zullen hier passeren en haar helpen de nieuwe Aarde te creëren, maar ze zullen niet blijven.

De Nieuwe Aarde is een geweldige plek. Het is een plaats van regenbogen en eenhoorns, en magie. Het is volledig onverslaanbaar, en de meest verlichte wezens lopen er rond.

De oude Aarde is stervende, en dus stuurt ze haar mooiste en wijste wezens om een nieuwe wereld te creëren.

De nieuwe aarde is in feite een hemellichaam. Zij wordt omringd door een ring van intelligente wezens die haar dienen en die op hun beurt worden omringd door een grotere levensgemeenschap, allemaal in een delicaat evenwicht. Alles op aarde leeft en is met elkaar verbonden.

De Nieuwe Aarde is gevuld met oneindige mogelijkheden. Ze wacht op jullie om die mogelijkheden te creëren.

Je wordt bijgestaan in je evolutie. Je emoties, je denkprocessen, je houding en je overtuigingen ondergaan veranderingen.

Het is tijd dat jullie je leven zo volledig mogelijk gaan leven.

Jullie zijn krachtige wezens, en jullie leven is bedoeld om zo te leven.
Jullie zijn kinderen van de Grote Moeder. Ze is bij jullie sinds het begin der tijden, en ze houdt heel veel van jullie. 
Het is tijd om haar opnieuw te leren kennen. Weet dat jullie geliefd zijn.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A'HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: Galactische Federatie
Scroll naar boven