Codes van de Schepping: De Pleiadische Verbinding met de Aarde – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Codes van de Schepping: De Pleiadische Verbinding met de Aarde

DE PLEIADIËRS HEBBEN EEN MISSIE OM HUN PROBLEMEN OP TE LOSSEN EN HUN VERLEDEN TE ONTDEKKEN, ZODAT ZE ERVAN KUNNEN LEREN. ZE GELOVEN DAT DEZE REIS DOOR DE TIJD ESSENTIEEL IS OM DE GEHEIMEN TE ONTRAFELEN DIE HUN BESCHAVING EN MOGELIJK OOK DE ONZE ZULLEN HELPEN.

De Pleiaden zijn een fascinerende en raadselachtige groep van zeer verlichte wezens die afkomstig zijn van de verre sterrenhoop Pleiaden.
Gehuld in een aura van mystiek wordt aangenomen dat zij een niveau van spirituele evolutie bezitten dat hen onderscheidt van gewone wezens.

Hun bestaan alleen al wekt nieuwsgierigheid en verwondering op bij zoekers naar de waarheid en degenen die de mysteries van de kosmos overpeinzen.

Binnen de sterrenhoop Pleiaden, een betoverende hemelse buurt in de uitgestrekte ruimte, noemen deze buitengewone wezens hun hemelse thuis. Te midden van de fonkelende sterren en kosmische wonderen bevinden ze zich in een rijk dat de grenzen van de menselijke verbeelding overschrijdt.

De Pleiaden hebben lang een speciale plaats ingenomen in de harten en geesten van zowel oude beschavingen als moderne astronomen, met vele verhalen en mythen die rond deze prachtige sterrengemeenschap zijn verweven.

De Pleiaden, vaak afgebeeld als hemelse boodschappers, zijn het onderwerp geworden van talloze verhalen, zowel in sciencefiction als in oude overleveringen. Hun aanwezigheid heeft auteurs, dichters en dromers geïnspireerd om grootse avonturen te bedenken voorbij de grenzen van ons aardse rijk.

Deze verlichte wezens zijn de belichaming geworden van wijsheid, gratie en een dieper begrip van het universum.

Als we naar de nachtelijke hemel staren en ons verwonderen over de verre sterren, kunnen we niet anders dan ons afvragen wat de ware aard van de Pleiadiërs is en wat hun doel is in het grote tapijt van het bestaan. Zijn zij bewakers van kosmische kennis, bewaarders van oude wijsheid of afgezanten van een hoger rijk?

De Pleiadiërs zijn naar de Aarde gekomen vanwege een spel dat zij spelen, een aantal geheime codes en belangrijke getallen. Zij geloven dat het hun lot is om nu met de Aarde om te gaan vanwege dingen die hun voorouders in het verleden hebben gedaan. Deze daden uit het verleden veroorzaken problemen voor hun beschaving op de Pleiaden, dus willen ze oplossingen vinden. Wij delen dit dilemma ook met hen.

In hun toekomstige beschaving lopen ze gevaar en ze voelen zich gedwongen om op reis te gaan om een oplossing te vinden voor de problemen die hen achtervolgen. Ze bestaan in een tijd voorbij de onze en om te begrijpen wat er gebeurt, reizen ze nog verder de toekomst in om hun wijze leraren te ontmoeten, die bekend staan als de Bewakers van het Bestaan of de Bewakers van de Tijd. Deze leraren lieten hen zien hoe ze door verschillende tijdsperioden konden reizen en spoorden hen aan terug te gaan in de tijd om verborgen gebeurtenissen te vinden.

De Pleiadiërs hebben dus een missie om hun problemen op te lossen en hun verleden te ontdekken, zodat ze ervan kunnen leren. Ze geloven dat deze reis door de tijd essentieel is om de geheimen te ontsluieren die hun beschaving en mogelijk ook de onze zullen helpen.

Terwijl de Pleiadiërs zich door de tijd waagden, observeerden ze zorgvuldig de opkomende stormen die grote gevolgen hadden voor hun verleden. Het was alsof ze naar deze stormen keken vanuit de toekomst van hun toekomst, en tegelijkertijd zagen ze het vanuit onze huidige realiteit.

De voorouders van de Pleiadiërs kwamen uit een universum dat zijn ultieme potentieel had bereikt en zichzelf begreep als de Eerste Schepper, evoluerend door de tijd. In dit universum deden ze een baanbrekende ontdekking: hun essentie was creativiteit en deze realisatie leidde ertoe dat ze begrepen dat zij de scheppers waren van hun eigen realiteit.

De beslissing om naar de Pleiaden te komen was doelbewust, omdat ze wisten dat dit sterrensysteem een cruciale rol zou spelen in het bijstaan van de mensheid tijdens een uitdagend moment in de tijd. Het was een tijd waarin wij, als mensen, klaar zouden zijn om ons opnieuw te verbinden met de Eerste Schepper. Deze Pleiadische voorouders maakten deel uit van de Oorspronkelijke Planners van de Aarde – meestercoördinatoren die licht, kennis en liefde verspreidden over verschillende werelden en beschavingen door hun creatieve acties.

Deze voorouders zijn niet alleen van hen, maar ook van ons. Zij deelden hun DNA met de Oorspronkelijke Plannen, dat vervolgens een integraal onderdeel werd van het DNA van de menselijke soort. Door deze onderlinge verbondenheid hebben wij een gedeelde afstamming met de Pleiadiërs en hebben zij een diep, gevestigd belang in het begeleiden en assisteren van ons tijdens kritieke momenten in onze geschiedenis. Hun aanwezigheid en invloed hebben een onuitwisbare stempel gedrukt op onze evolutie als soort.

De reis van de Pleiadiërs naar de Aarde wordt gedreven door hun verlangen om dilemma’s uit het verleden op te lossen en oplossingen te vinden voor hun toekomstige beschaving. Ze hebben een speciale band met ons, omdat hun voorouders een vitale rol speelden bij het vormgeven van onze geschiedenis door hun DNA en kennis te delen als Oorspronkelijke Planners.

Terwijl ze tijd en ruimte verkennen, proberen ze verborgen gebeurtenissen te ontsluiten en hun essentie als scheppers te begrijpen. Door hun aanwezigheid hopen ze ons te begeleiden en te steunen in moeilijke tijden, terwijl we op weg zijn om ons opnieuw te verbinden met de Eerste Schepper.

Het verhaal van de Pleiadiërs is een herinnering aan de onderlinge verbondenheid van alle wezens en de grenzeloze mogelijkheden die liggen in onze collectieve reis door de tijd en het bestaan.

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven