Belangrijke energie-update van de Galactische Federatie – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Belangrijke energie-update van de Galactische Federatie

ER ZIJN VEEL VERGROTINGSGOLVEN DIE CONSTANT IN EN UIT WASSEN MET TOENEMENDE KRACHT, FREQUENTIE EN DUUR. VEEL VAN JULLIE KUNNEN DEZE STERKER VOELEN NAAR DE OUDE FUNDAMENT VAN GELOVEN ERODEDERT EN VERSCHUIFT, EN BRENGT EEN NIEUW BEWUSTZIJN VAN JE EIGEN PURE UITDRUKKING.
Het vermogen om de heilige geometrie van je hart waar te nemen is een geschenk dat je als mens is gegeven.

En wanneer je deze unieke afdruk gebruikt en toepast op hoe je je leven leidt, zul je in staat zijn jezelf uit te drukken op manieren die je dichter bij de ervaring van je Goddelijkheid brengen.

Het vermogen om via je hart te creëren is iets dat voor de meerderheid van de mensheid verborgen is gehouden.

De huidige planetaire overgang van verschuiving naar een Nieuwe Aarde-realiteit heeft ertoe geleid dat alle dingen over de hele wereld weer in balans moeten worden gebracht.

Het licht van de Zon krijgt nog steeds toegang tot gebieden van jullie werkelijkheid die al vele jaren slapend zijn, evenals het verlichten van gebieden van jullie planeet die zijn afgeschermd tegen het ontvangen van dit licht van de Zon.

Deze overgangsenergieën worden nu dieper in jullie wereld geactiveerd, interageren met de diepe structuur van duisternis en brengen ze op één lijn met de harmonische frequenties van de Nieuwe Aarde-trilling.

We zijn hier om je reis terug naar heelheid te ondersteunen met wie je bent, en we zijn ook hier om je terug te begeleiden naar heelheid met alles wat is.

Dit is de tijd voor jou om een ​​keuze voor JOU te maken, want hierdoor zul je beginnen te zien hoe je hart zorgvuldig is ontworpen door het Universum en hoe er een heilige structuur in elke cel van je lichaam zit.

Door een bewuste keuze te maken om jezelf toe te staan ​​te luisteren naar en te voelen wat je op elk moment wordt gepresenteerd, begin je te begrijpen wie je bent, word je je meer bewust van je energie die zich ver buiten het fysieke lichaam uitbreidt.

Je wordt gevoeliger om jezelf toe te staan ​​de energieruimte van een ander te voelen, wat je op zijn beurt de vervormde illusies en energieën laat voelen.

Dit potentieel om in de energieruimte van een ander te voelen, kan sommige individuen in staat stellen een energetische brug tussen alle mensen te creëren, een verbinding tot stand te brengen die verenigt, en een terugkeer naar balans weer te brengen.

Als deze verbinding dan door beide partijen wordt erkend, en als ze allebei hun unieke Goddelijke uitdrukking van zichzelf omarmen, dan wordt er een zuiverheid van liefde die tevoorschijn komt en deze twee individuen met elkaar verbindt.

Ieder van jullie heeft een unieke afdruk die in je cellen is gecodeerd, en het is door dit unieke ontwerp dat je door het universum navigeert.

Deze informatie is altijd in je wezen verborgen geweest, maar nu is er een kans voor je heilige gecodeerde licht om vanuit je cellen vrij te komen.

Het Heilige Licht in jou heeft altijd zijn eigen leiding gezocht, omdat er kosmische krachten aan het werk zijn die ook helpen bij het vrijgeven van het gecodeerde licht.

Je gecodeerde licht is je sleutel om je te herinneren wie je werkelijk bent en wat je hier op aarde bent komen doen.

Je bent op deze planeet geboren met specifieke instructies, waarvan we kunnen zeggen dat ze niet alleen gericht zijn op de evolutie van de planeet, maar ook op de evolutie van de mensheid zelf.

Het is een prachtig deel van jullie reis dat jullie hier allemaal met dezelfde intentie en hetzelfde doel zijn gekomen.

Er zijn veel prachtige golven die constant in en uit spoelen met toenemende kracht, frequentie en duur. Velen van jullie zijn in staat om deze sterker te voelen naarmate het oude fundament van geloof erodeert en verschuift, en een nieuw bewustzijn van je eigen pure expressie voortbrengt.

Dit is een tijd waarin actie de sleutel tot succes is, de sleutel tot het doorlopen van deze reis van integratie en belichaming.

Het is zo belangrijk dat je in gedachten houdt dat je hart verlangt naar een manier van leven die in harmonie, evenwicht en vrede is met alle wezens, inclusief jezelf.

Je hart zal je altijd terug naar huis leiden naar de waarheid over wie je bent als een eeuwig wezen. Je bent altijd geliefd, beschermd en vastgehouden door de Goddelijke Aanwezigheid.

De waarheid van je multidimensionale realiteit heeft altijd in je wezen bestaan, maar het is nu veel tastbaarder, reëler en praktischer voor je om toegang te krijgen tot deze hogere wijsheid om je dagelijkse leven te ondersteunen.

Naarmate je hoger op de dimensionale schaal gaat en door de tijd heen, zul je je doel kunnen herinneren om daarheen te gaan, en je zult in staat zijn om te bewegen op een manier die ondersteuning biedt op elke gewenste schaal, van individu tot groep.

Jullie zijn multidimensionale individuen die als één leven en toch gescheiden zijn. Uw harmonie met elkaar is echter een indicatie van hoe ver de zaken zijn gevorderd.

Je komt als een planeet naar het volledige bewustzijn als een proces, en dit proces is niet alleen op aarde geïsoleerd geweest. Andere planeten in jullie zonnestelsel en daarbuiten stappen nu ook in hogere bewustzijnsniveaus.

Dit is de ware sjabloon voor de ascentie van de aarde. Het gaat niet alleen om wat er op aarde gebeurt, maar ook om wat er in het hele zonnestelsel en in het heelal gebeurt.

Dit is een geheel nieuwe paradigmaverschuiving die wordt overwogen door degenen die weten wat er gaande is.

We houden zielsveel van je.
Wij zijn hier bij u.
Wij zijn uw familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A'HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Copyright 2022 Aurora Ray. Alle rechten voorbehouden.

❤️ DELEN GRAAG ️

Bron: Galactische Federatie
Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven