Atlantis: een poort naar andere werelden – onthulling van de geheimzinnige portalen – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Atlantis: een poort naar andere werelden – onthulling van de geheimzinnige portalen

ATLANTIS IS NIET ALLEEN EEN VAN DE MEEST MYSTERIEUZE PLAATSEN DIE ER BESTAAN, MAAR OOK EEN VAN DE MEEST INTRIGERENDE PLAATSEN OP AARDE. DE LEGENDE VAN ATLANTIS SPREEKT AL EEUWENLANG TOT DE VERBEELDING VAN MENSEN OVER DE HELE WERELD, WAARDOOR ZE ZICH AFVRAGEN WELKE GEHEIMEN DEZE VERLOREN BESCHAVING HERBERGT.

Atlantis is een verloren stad die al duizenden jaren in nevelen is gehuld.

Atlantis is een legendarische stad waarvan de oorsprong in nevelen is gehuld. Het eilandcontinent zou in de Bronstijd de zetel van de beschaving zijn geweest, maar werd later verzwolgen door de zee. Vandaag de dag getuigen alleen verspreide ruïnes nog van haar bestaan.

Men denkt dat het ergens in de Atlantische Oceaan ligt, voor de kust van Portugal. Volgens de legende werd de stad gebouwd door een volk dat duizenden jaren geleden op aarde leefde. Ze zouden zeer briljant zijn en over geavanceerde technologie beschikken.

De Atlantiërs hadden ook een enorme kennis van astronomie en daarom bouwden ze een gigantische piramide in het midden van hun stad. De piramide werd de Grote Piramide genoemd en bestaat vandaag de dag nog steeds!

Maar wat als er meer aan de hand is? Wat als deze verloren beschaving niet slechts een mythe was? Wat als ze echt heeft bestaan? Dit lijkt misschien een wilde bewering, maar bedenk dit: zelfs vandaag de dag ontdekken we nieuw bewijs dat suggereert dat Atlantis heeft bestaan. En naarmate er meer informatie over de geschiedenis van Atlantis aan het licht komt, zal ons begrip van oude beschavingen alleen maar complexer en verfijnder worden.

Atlantis werd rond 1450 voor Christus verwoest door een aardbeving en zonk vervolgens in de oceaan. Volgens de legende overleefden sommige mensen de ramp en vluchtten naar andere landen, waar ze verder studeerden over Atlantis en zijn mysteries. Ze hielden ook alles bij wat ze wisten over deze oude beschaving, zodat toekomstige generaties meer te weten konden komen over wat daar gebeurde!

De naam komt natuurlijk van Atlantis, een gezonken continent dat ooit een geavanceerde beschaving was in de menselijke geschiedenis. Er zijn veel interessante dingen over dit verloren land die we nog moeten ontdekken.

Het was een grote beschaving die vele jaren bloeide voordat het door aardbevingen werd vernietigd. De ruïnes hebben sommige geleerden echter geïnspireerd om te geloven dat er andere dimensies toegankelijk waren vanuit Atlantis – een rijk waar tijd- en ruimtereizen mogelijk waren!
Een opmerkelijk aspect van de technologische kracht van Atlantis was het vermogen om interdimensionale energieën te benutten. Intrigerende apparaten die tussen de ruïnes zijn gevonden, geven aan dat de Atlantiërs de realiteit konden manipuleren.

Deze geavanceerde apparaten, doordrenkt met ingewikkelde kristaltechnologie en in harmonie met de trillingsfrequenties van andere dimensies, dienden als doorgangen om de drempels tussen werelden te doorkruisen.

Archeologen hebben sindsdien een groot aantal artefacten ontdekt die door deze mysterieuze beschaving zijn achtergelaten, waaronder geavanceerde technologie en een begrip van interdimensionaal reizen.

Terwijl de lagen van de geschiedenis worden afgepeld, blijven de overblijfselen van Atlantis tot onze verbeelding spreken. Deze artefacten bieden een kijkje in een beschaving die een diepgaand begrip had van interdimensionaal reizen.

Ingewikkelde machines, ingewikkelde gravures en raadselachtige symbolen op oude tabletten onthullen het bestaan van een kennissysteem dat zich verdiepte in de mysteries van parallelle werelden.

De implicaties van de interdimensionale bezigheden van Atlantis gaan verder dan alleen nieuwsgierigheid. Ze laten een diepgaande verschuiving zien in ons begrip van de werkelijkheid en de potentiële onderlinge verbondenheid van rijken die nog verkend moeten worden.

De achtergelaten overblijfselen wijzen op het bestaan van poorten die de beperkingen van tijd en ruimte overstijgen en bieden een prikkelende blik in de rijken die buiten onze waarneming liggen.

Elke ontdekking brengt ons dichter bij het ontrafelen van de geheimen van de verloren stad Atlantis. Naarmate we verder gaan met het samenvoegen van de fragmenten van haar verleden, wordt de mogelijkheid van interdimensionaal reizen minder een verzinsel van onze verbeelding en meer een prikkelend vooruitzicht dat wacht om gerealiseerd te worden!

Atlantis staat als een testament voor de grenzeloze mogelijkheden van het menselijk vernuft en herinnert ons eraan dat er nog steeds onbekende gebieden zijn die wachten op onze verkenning en het ontsluiten van de mysteries die ze bevatten.

De ontdekking van de verloren stad Atlantis heeft lang op zich laten wachten. In onze moderne tijd zijn we gewend om verder te kunnen kijken dan onze directe omgeving en ongelooflijke ontdekkingen te doen over de wereld om ons heen. Maar als het gaat om deze oude beschaving die eeuwen geleden uit de geschiedenis verdween, blijven sommige dingen nog steeds een mysterie.

Atlantis is niet alleen een van de meest mysterieuze plaatsen die er bestaan, maar ook een van de meest intrigerende plaatsen op aarde. De legende van Atlantis spreekt al eeuwen tot de verbeelding van mensen over de hele wereld, waardoor ze zich afvragen welke geheimen deze verloren beschaving heeft.

Tegenwoordig hebben we veel hulpmiddelen tot onze beschikking waarmee we meer te weten kunnen komen over deze geheimen en ze zelfs kunnen gebruiken om andere dimensies te verkennen. Er is door de jaren heen veel geschreven over Atlantis en de vele mysteries zijn één voor één onthuld.

Er zijn echter nog zoveel dingen onbekend over deze fascinerende plek omdat de geheimen ervan werden bewaakt door machtige goden die ze voor altijd verborgen wilden houden voor de mensheid.

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven