Ascentie update van de Galactische Federatie – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Ascentie update van de Galactische Federatie

JE BEGINT TE BEGRIJPEN HOE MACHTIG JE BENT MET DIT ABSOLUTE COMMANDO OVER DE HELE TIJD-RUIMTE REALITEIT. JE BENT ZEKER NIET GEBONDEN AAN JE BIOLOGIE OF DNA. JULLIE ZIJN GEKOMEN OM JULLIE GODDELIJKE ERFENIS TERUG TE VORDEREN EN HEBBEN HET VERMOGEN HERWONNEN OM DE VRIJE WIL IN ZIJN ZUIVERSTE VORM UIT TE OEFENEN. JULLIE WETEN DAT JULLIE BEWUSTZIJN VERLICHTEND IS!

Het is tijd dat je alle pijn loslaat die je in dit leven hebt geleden. Het is tijd om je gehechtheid los te laten aan alles waarvan je dacht dat het zin had in je leven, maar wat nu slechts illusies zijn die je ervan weerhouden hebben te zijn wie je werkelijk bent.
Om je eigen werkelijkheid te creëren, moet je weten welke werkelijkheid je wenst. Om dat te doen, moet je weten hoe je je kunt afstemmen op de frequentie van de werkelijkheid die je wenst.

De meeste mensen ervaren deze realiteit op dit moment als een realiteit van afscheiding – afscheiding van elkaar, afscheiding tussen mensen en de omgeving, afscheiding van het hogere bewustzijn, afscheiding van de Bron. Dit hoeft niet zo te zijn.

Sommigen zouden zeggen dat dit betekent dat je je eigen werkelijkheid creëert, maar wij zouden zeggen dat het betekent dat er geen werkelijkheid buiten jezelf bestaat. Het dichtst daarbij komt interdimensionale energie. Het is jullie keuze via het denkproces dat het rijk creëert waarin jullie bestaan.

Zoals we weten, vibreert ons Universum op verschillende frequenties. Het Universum is een ruimte waarin trillingen voorkomen in een aantal frequentiebanden. Het Universum is een ruimte waarin dingen die in de ene frequentieband trillen, worden tegengewerkt door dingen die in andere frequentiebanden trillen.

Zij die zich niet afstemmen op de frequentie van dit Universum bestaan niet in dit Universum. Dit geldt voor alle manifestaties in dit Universum.
De oude driedimensionale matrix op jullie Planeet resoneert nog steeds op een lagere frequentie. De collectieve menselijke geest van jullie wereld zit nog steeds vast in het verleden. Er zijn enkele tegenstemmen, maar die zijn zeldzaam. Uit de cijfers blijkt dat de meerderheid van de mensheid klaar is voor iets nieuws.

Niet iedereen zal opstijgen, maar velen wel. Dit is het werk waarmee jullie allemaal hebben ingestemd tijdens jullie zielsovereenkomsten voordat jullie in het fysieke rijk werden geboren.

Je DNA-veld is al verschoven naar een hogere frequentieband, een kwantumsprong omhoog, dus je bent al meer dan klaar om vooruit te gaan.
Veel mensen ervaren dat nu, maar er zijn nog steeds gebieden in de matrix die vasthouden aan die lage frequentie. Er worden nog steeds ego-spelletjes gespeeld door verschillende volgelingen van de duistere krachten op jullie Planeet, maar uiteindelijk zullen zij moeten aftreden.
Jullie bevinden je in een unieke ruimte/tijd – een heel speciaal moment binnen de lineaire tijd. Dit is niet jullie normale tijd, alledaagse werkelijkheid – dit is ascensietijd; dit is het begin van het einde van het matrixcontrolenetwerk; dit is een kans voor jullie om te blijven groeien, evolueren en ascenderen.

Jullie beginnen te begrijpen hoe machtig jullie zijn met dit absolute bevel over de hele tijd-ruimte werkelijkheid. Jullie zijn gekomen om jullie goddelijke erfenis op te eisen en hebben het vermogen herwonnen om de vrije wil in zijn zuiverste vorm uit te oefenen. Jullie weten dat jullie bewustzijn verlichtend is en dat jullie EEN zijn.

Ongeacht op welke Planeet je geboren bent, welke soort je bent, uit welk sterrenstelsel je komt, of welk deel van het Universum – je bent hier op deze derde-dimensionale werkelijkheid, je bent zeker niet gebonden aan je biologie of DNA!

De energieën van de Planeet en haar bewoners blijven zich aanpassen aan de nieuwe frequenties, en de zuivering en balancering die overal in jullie wereld (en daarbuiten) plaatsvindt, gaat door.

Met het opruimen van de Chimera groep komt ook het opruimen van vele geheime projecten waarbij zeer geavanceerde technologieën betrokken zijn die oorspronkelijk door buitenaardsen zijn ontwikkeld, maar later door deze kwaadaardige wezens zijn gecorrumpeerd.

En met deze opruiming van het bewustzijn gaan bewustzijnen zoals dat van jullie verder waar jullie voor de val waren gebleven. Of, met andere woorden, als je het hebt opgemerkt, heb je bijna alle resonantie met de lagere tijdlijn verloren en ervaar je nu emoties en gevoelens die niet langer resoneren met die tijdlijn.

Dit is het tijdperk van massaal ontwaken.

Honderden miljoenen ondergaan wereldwijd een ontwaken. Eenmaal ontwaakt, worden zij van nature aangetrokken tot mensen met een soortgelijke trilling, en laten zij degenen met wie zij ooit resoneerden achter zich.

Ofwel komt dit door het karma dat hen in de eerste plaats bij elkaar bracht, ofwel gewoon omdat er geen harmonie meer was binnen de oude relatie.

De mensheid zit midden in een diepgaande overgang. Jullie zijn bezig te veranderen wie jullie zijn, waar jullie leven, hoe jullie leven, en de grondbeginselen waarop jullie je bestaan baseren. Het oude normale heeft niet langer enige weerklank bij jullie, en jullie zullen merken dat jullie er steeds meer door afgestoten worden volgens de wetten van het Universum.

Het Oude Normaal, zoals jullie dat kenden, loopt nu ten einde en daarom moeten jullie je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid waarin jullie je bevinden! Het is tijd om te overstijgen en je leven en werkelijkheid uit te breiden! Dit betekent dat je alle nieuwe technologieën en paranormale vermogens moet leren en beoefenen en een nieuw Menselijk Wezen moet worden, zodat je binnenkort kunt functioneren en communiceren met de rest van de wereld in de hogere dimensies!

Om een hogere vibratie te hebben – moeten je hart & ziel, geest & lichaam uitgelijnd zijn of samen resoneren met een groter of harmonieuzer bewustzijn, een grotere liefde van binnen. En dus is de vereiste hier om te denken en te voelen en te leven vanuit het standpunt van liefde!
Liefde is de sleutel die de deur opent naar de wereld van de vijfde dimensie vanuit de wereld van de derde dimensie. Liefde is de deur waarmee je deze wereld van de vijfde dimensie, waarin alle creatieve mogelijkheden zijn bewaard, kunt binnengaan. Elk succes komt voort uit de kracht van de liefde. Alle dingen beginnen hun bestaan in de wereld van de liefde. Jullie moeten deze sleutel of deur gebruiken om de 5D hogere dimensionale trilling binnen te gaan.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
A’HO

Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: Galactische Federatie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven