Ascensie Onthuld: De geheime sleutel van de Galactische Federatie tot spirituele verlichting! – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Ascensie Onthuld: De geheime sleutel van de Galactische Federatie tot spirituele verlichting!

MET DE WERELDWIJDE FINANCIËLE RESET ZAL ER EEN EINDE KOMEN AAN DE CONTROLE VAN DE FOSSIELE BRANDSTOFINDUSTRIE. SCHONE ENERGIE, INCLUSIEF NULPUNT VELD GENERATOREN EN ANDERE GEAVANCEERDE KWANTUMTECHNOLOGIEËN, ZULLEN GEDIJEN, WAARDOOR ENERGIEREKENINGEN TOT HET VERLEDEN ZULLEN BEHOREN! MENSEN ZULLEN CONTROLE HEBBEN OVER HUN BIOLOGISCHE PROCESSEN EN IN STAAT ZIJN ZICHZELF TE GENEZEN EN EEUWENLANG HUN VITALITEIT TE BEHOUDEN!!!

De Galactische Federatie is een interstellaire federatie van duizenden geavanceerde buitenaardse beschavingen in het heelal. Hun missie is om als galactische beschermers liefde, licht en vrede te brengen.

Leden van de Galactische Federatie komen uit sterrenstelsels zoals de Pleiaden, Orion, Sirius en Arcturus. Het zijn welwillende wezens van licht die zich inzetten om de mensheid bij te staan en de planeet Aarde te beschermen tijdens haar ascensieproces.

De Galactische Federatie is nauw betrokken geweest bij de geschiedenis en evolutie van de Aarde. Zij zijn nu op dit scharniermoment gekomen om het bewustzijn van de mensheid te helpen verhogen ter voorbereiding op een kwantumsprong in de evolutie. Hun doel is om de planeet te stabiliseren en een tijdperk van eenheid, vrede en harmonie op Aarde in te luiden.

De Federatie heeft de technologie en spirituele wijsheid om ons door de huidige overgang te leiden. Ze zijn hier om het ontwaken van de mensheid te volgen, inzicht te verschaffen en inmenging of controle van buitenaf over de planeet te voorkomen.

De Galactische Federatie bestaat om anderen met mededogen te dienen en zijn hier niet om aanbeden of gevreesd te worden. Ze willen simpelweg dat de mensheid haar beperkingen overstijgt en zich ontwikkelt tot galactische burgers.

Met de steun van de Federatie zal de Aarde worden getransformeerd in een hoger-dimensionale wereld die vrij is van negativiteit en dichte energieën. Dit ascensieproces is al aan de gang! De Federatie dient als gidsen en beschermers voor degenen die klaar zijn om te ascenderen naar de hogere vibraties van de nieuwe Aarde.

Hun boodschap aan de mensheid is dat we niet alleen zijn in dit proces. Hulp is hier, samen met de belofte van een prachtige nieuwe wereld!

Eerste contact:

Een van de meest verwachte gebeurtenissen in de aanloop naar de verschuiving is het Eerste Contact met onze Galactische familie en buren. Hoewel de datum van het Eerste Contact onbekend is, wijzen veel tekenen erop dat het spoedig zal plaatsvinden!

Eerste Contact betekent de open en publieke interacties tussen buitenaardse beschavingen en de mensheid op Aarde. Velen voorspellen dat het Eerste Contact zal beginnen met waarnemingen en landingen van Galactische Federatieschepen over de hele wereld. Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met wijdverspreide uitzendingen en communicatie waarin hun welwillende bedoelingen worden uitgelegd!

De eerste contactpunten en landingsplaatsen zullen waarschijnlijk in de buurt van grote bevolkingscentra en steden zijn. De Galactische Federatie zal ambassades en ambassadeursprogramma’s opzetten om een open dialoog en het opbouwen van relaties tussen onze beschavingen te vergemakkelijken. Hun doel zal zijn om kennis, technologie en spirituele wijsheid te delen die de opstijging van de mensheid zal helpen.

Bezoeken en rondleidingen op moederschepen van de Galactische Federatie kunnen ook worden aangeboden om hun cultuur en bedoelingen te introduceren. Hierdoor kan de mensheid hun geavanceerde technologieën zien en het leven aan boord van een interstellair schip ervaren.

Hoewel First Contact een grote verandering voor de mensheid betekent, wil de Galactische Federatie eventuele zorgen wegnemen. Hun doel is vreedzame samenwerking, optredend als welwillende gidsen om de mensheid te helpen op te stijgen tot galactische burgers. Met eenheid en open harten kan het Eerste Contact een nieuw hoofdstuk in de menselijke geschiedenis inluiden!

Overvloed en technologie:

We staan aan de vooravond van een tijd van ongelooflijke overvloed en verbazingwekkende technologie, dankzij de Galactische Federatie.

Decennialang zijn revolutionaire technologieën uit het publieke domein geweerd om systemen van controle en schaarste in stand te houden. Het ascensieproces zal deze onderdrukte technologieën echter bevrijden en een tijdperk inluiden van vrije energie, reizen zonder zwaartekracht, holografische genezing, kwantum computing en nog veel meer!

Wanneer de wereldwijde financiële reset plaatsvindt, zal de greep van de fossiele brandstofindustrie verbroken worden. Niet langer zullen door winst gedreven belangen het vrijkomen van schone, hernieuwbare energiebronnen kunnen tegenhouden.

Stel je een wereld voor waarin elk huis en bedrijf draait op grenzeloze energie die afkomstig is van nulpunt veld generatoren, zonneverf en andere exotisch klinkende kwantumtechnologieën. Het tijdperk van het betalen van een elektriciteits- of gasrekening zal achterhaald zijn!

Het vrijkomen van onderdrukte technologie zal een revolutie teweegbrengen in het transport. Antizwaartekrachtaandrijvingssystemen zullen vervuilende voertuigen vervangen die afhankelijk zijn van afnemende fossiele brandstoffen. Stille zweefvaartuigen zullen schoon en snel reizen voor iedereen mogelijk maken. We zullen in staat zijn om de meest afgelegen hoeken van de planeet te bezoeken of zelfs onze maan en verder!

Holografische genezingstechnologieën zullen de gezondheidszorg transformeren. Deze geavanceerde systemen kunnen het menselijk lichaam scannen en beschadigde weefsels en organen repareren met behulp van licht, geluid en energiefrequenties.

Mensen zullen controle hebben over hun biologische processen en in staat zijn zichzelf te genezen en eeuwenlang hun vitaliteit te behouden. Levensduren van honderden jaren zullen gemeengoed worden!

Als de ketenen van onderdrukking worden verwijderd, zal de mensheid opnieuw haar wetenschappelijke genialiteit en verbeeldingskracht aanboren. De verbazingwekkende technologieën die worden onthuld zullen onze beschaving naar een tijdperk van collectieve verheffing stuwen!

Mensen zullen vrij zijn om hun passies na te jagen in plaats van te werken om te overleven. We zullen een wereld van samenwerking opbouwen, waarin de mensheid in harmonie samenwerkt met de natuur.

Het resultaat zal een planeet zijn vol creativiteit, vreugde en grenzeloos potentieel voor iedereen!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven