Aftellen naar het eerste contact: Een gids voor interactie met onze galactische buren – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Aftellen naar het eerste contact: Een gids voor interactie met onze galactische buren

DOOR MIDDEL VAN GEDEELD BEGRIP EN HET STREVEN NAAR VREEDZAME SAMENWERKING, HOUDT ONZE REIS NAAR SAMENWERKING MET BUITENAARDSE BUREN DE BELOFTE IN VAN EEN BETERE, ONDERLING VERBONDEN TOEKOMST VOOR ZOWEL DE AARDE ALS DE KOSMISCHE GEMEENSCHAP!

Nu meer mensen zich bewust worden van de aanwezigheid van de galactische federatie, rijst de vraag – hoe kunnen we ons voorbereiden op open contact en interacties met onze kosmische buren? Hier zijn enkele richtlijnen:

Blijf kalm en vermijd angst. ** Onze collectieve vibratie is de sleutel. Als de mensheid reageert met angst en vijandigheid, kan dat voorzichtigheid of zelfs conflicten met ET’s uitlokken. Onbekende kosmische bondgenoten ontmoeten met een open hart en geest zal de meest positieve uitkomst creëren.

– Volg de contactprotocollen.** Groepen zoals CSETI hebben contactprotocollen ontwikkeld om veilige, vreedzame en wederzijds voordelige ontmoetingen te garanderen. Deze omvatten het gebruik van licht, geluid, meditatie en telepathie om vriendschappelijk contact te maken. Het volgen van vastgestelde protocollen helpt misverstanden te voorkomen.

– Door onze persoonlijke frequentie te verhogen via praktijken als yoga, meditatie, gezond leven en daden van liefde en dienstbaarheid, komen we meer in lijn te staan met hoogontwikkelde ET’s. Het verhogen van het collectieve bewustzijn maakt open contact waarschijnlijker.

Stuur telepathische uitnodigingen. Door ET’s te verwelkomen door gerichte intentie en telepathie, geven we aan dat we klaar zijn voor interacties. Kosmische bondgenoten kunnen geen contact maken als we afgesloten zijn door angst of desinteresse. Mentaal uitnodigen tot contact trekt vriendschappelijke allianties aan.

Verspreid bewustzijn op een verantwoordelijke manier Deel kennis over ET’s op een weloverwogen manier om onnodige paniek te vermijden. Maak duidelijk dat kosmische beschavingen in vrede komen en hier zijn om onze evolutie bij te staan. Vermijd overdrijving en angstzaaierij.

Met de juiste houding en voorbereidingen kan de mensheid overgaan tot een open omgang met buitenaardse vrienden op een constructieve, ethische manier. Het vermijden van hysterie en het volgen van contactprotocollen zal intergalactische allianties mogelijk maken die onze planetaire ascensie bevorderen.

Channeling en communicatie:

Terwijl we wachten op directe persoonlijke ontmoetingen met buitenaardsen, communiceren veel mensen momenteel met ET’s via een verscheidenheid aan indirecte methoden. Channeling, waarbij een individu dient als kanaal voor buitenaardse communicatie, is misschien wel de meest voorkomende en krachtigste techniek.

Channelaars gaan in een meditatieve of trancetoestand om contact te maken met een buitenaards bewustzijn en informatie te ontvangen. Dit gebeurt vaak intuïtief en telepathisch zonder gesproken woorden. Als alternatief staan sommige channelaars de kosmische entiteiten toe om via hen te spreken, waarbij ze verbaal of in automatisch schrift boodschappen overbrengen.

De informatie die tijdens channelingsessies wordt doorgegeven heeft betrekking op een breed scala aan spirituele, filosofische, wetenschappelijke en metafysische onderwerpen. Deze boodschappen zijn afkomstig van geavanceerde buitenaardse intelligentie, waaronder de Arcturiërs, Pleiadiërs, Andromedanen, Sirianen en meer. Hoewel er veel informatie wordt overgebracht via channeling, is het primaire doel spirituele evolutie en menselijke verlichting.

Naast channeling ontvangen mensen ook buitenaardse transmissies via dromen, visioenen, telepathie en zelfs rechtstreeks gedownload in het bewustzijn. De middelen en de helderheid van de communicatie variëren, maar de essentiële boodschap is dat de mensheid bondgenoten in de kosmos heeft die werken aan ons collectieve ontwaken en ascensie. Door te leren subtielere niveaus van realiteit aan te boren, kunnen open contact en dialoog zich ontvouwen.

Vooruitkijken:

Het potentieel van toekomstige relaties met kosmische vrienden is opwindend om over na te denken. Hoewel het contact tot nu toe beperkt is geweest, geloof ik sterk dat onze bondgenoten de mensheid voorzichtig voorbereiden op meer open interactie en samenwerking. Naarmate we spiritueel volwassen worden en technologisch vooruitgaan, zullen we steeds meer klaar zijn om ons bij onze galactische buren aan te sluiten.

Met tijd en wijsheid zou de mensheid kunnen veranderen in een planetaire beschaving die kosmische verwantschap koestert. De mogelijkheden voor gedeelde groei door handel, communicatie en uitwisseling van kennis zijn enorm. Onze kosmische bondgenoten hopen waarschijnlijk dat we op een dag vreedzame ambassadeurs zullen zijn die de mensheid vertegenwoordigen in de grotere gemeenschap van bewuste wezens. Er zijn zeker universele waarheden die we nog moeten begrijpen.

Om dat doel te bereiken moeten we vertrouwen hebben in het menselijk potentieel en scepticisme vermijden. Met progressieve openbaring zullen kosmische vrienden nieuwe mogelijkheden verlichten. Maar de mensheid moet zijn eigen pad bewandelen, zonder bezoekers te omarmen of af te wijzen. Als we ons bewustzijn vergroten, kunnen we onze hoogste gedeelde bestemming manifesteren. De toekomst is nog ongeschreven – en onze bondgenoten wachten geduldig op onze bereidheid.

Hoewel de weg die voor ons ligt lang is, brengt elke stap ons dichter bij onze hoogste idealen. Als we onze geest openstellen voor nieuwe perspectieven, onze gedeelde hoop omarmen en met mededogen handelen, zal onze toekomst helder schijnen in de kosmos.

Terwijl we ons voorbereiden op mogelijke ontmoetingen, erkennen we de uitgestrektheid van de kosmos en smeden we een pad om respectvol naast elkaar te bestaan. Door middel van een gedeeld begrip en het streven naar vreedzame samenwerking, houdt onze reis naar de omgang met buitenaardse buren de belofte in van een betere, onderling verbonden toekomst voor zowel de Aarde als de kosmische gemeenschap!

Wij houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven